Tímto udělujete společnosti Schlieger, s. r. o., IČO: 287 87 803, se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 a společnosti MV Technology Group s. r. o., IČO: 067 13 726, se sídlem Spálená 95/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správci“) v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dá jen „GDPR“) souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro marketingové a propagační účely.

Na základě tohoto souhlasu Vás můžeme oslovit například s:

  • nabídkou na tepelná čerpadla, fotovoltaiku, solární panely a s tím související produkty,
  • nabídkou souvisejících služeb (servisních, revizních či dalších služeb klientského servisu),
  • novinkami z oblasti fotovoltaiky a tepelných čerpadel,
  • informacemi o mimořádných akcích a slevách, spotřebitelských soutěžích, včetně pozvánek na zajímavé události (např. stavební veletrhy či jiné obdobné akce),
  • [x].

Zpracovávat budeme tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • telefonní číslo,
  • PSČ.

Udělený souhlas je dobrovolný a informovaný. Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů není podmínkou pro plnění ze smluv uzavřených mezi Vámi a kterýmkoliv ze Správců. Na základě uděleného souhlasu budeme oprávněni zasílat obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností (antispamový zákon) prostřednictvím e-mailu nebo sms zpráv.

Vámi poskytnuté osobní údaje dle tohoto souhlasu budeme zpracovávat, dokud tento souhlas neodvoláte, nejdéle však po dobu 2 let od okamžiku udělení souhlasu.

Souhlas máte právo kdykoli odvolat. Učinit tak můžete odhlášením přímo v zaslaném obchodním sdělení (e-mailu, sms zprávě), nebo zasláním e-mailu s odvoláním souhlasu na e-mailovou adresu: [adresa], případně telefonicky na čísle [číslo]. Odvolání souhlasu lze zaslat také poštou na adresu sídla Správce.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního titulu, než je Váš souhlas, tj. například na základě našeho oprávněného zájmu, pokud jste naším zákazníkem nebo obchodním partnerem.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů a Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů.

Mám zájem o variantu Velká L

Ozveme se vám do 24 hodin

Mám zájem o variantu Střední M

Ozveme se vám do 24 hodin

Mám zájem o variantu Malá S

Ozveme se vám do 24 hodin